Тактиката

 

Целта на бомбения терор е да нанесе, колкото се може по-големи разрушения върху сградния фонд на атакувания град и да причини максимално висока смъртност сред населението. И понеже се оказва, че с конвенционалните високоексплозивни бомби не може да се достигнат високи нива на разрушение, КВВС възприема тактиката на огнено бомбардиране (firebombing). Тази тактика се основава на комбинираното използване на високоексплозивни и запалителни бомби в следната последователност:

Всеки рейд започва с пускането на определено количество тежки високоексплозивни бомби, които имат две функции:

-  Разрушават градската инфраструктура- пътища, мостове и т.н. Прави се с цел противопожарните и спасителните екипи да не могат да се движат из застроените площи и така борбата с последствията от бомбардировката става невъзможна.

-  Експлозиите на тези бомби избиват стъклата на прозорците, разрушават покривите и правят сградите много уязвими за следващите запалителни бомби.

 

След тази предварителна обработка на градската площ идва ред и на запалителните бомби. Те имат малки размери (всяка тежи едва 1,8 килограма) и затова са пускани в огромен брой. Целта е запалителната смес да достигне всяко ъгълче на сградите, в резултат на което те пламват мигновено.

 

 

Ако количеството запалителни бомби хвърлени върху единица площ достигне определена критична стойност се поражда природен феномен наречен огнена буря. Механизмът на огнените бури е следния:

След като огъня обхване дадена област, въздухът над нея силно се загрява и започва бързо да се издига нагоре. Тогава ниско разположения студен въздух с голяма скорост навлиза в района на пожара, за да замени издигналия се топъл въздух и по този начин създава силни ветрове, които раздухват пламъците и ги усилват. Така се създава самоподдържаща се огнена буря, която може да достигне температура до 2000 градуса Целзий благодарение на непрекъснатия приток на кислород.

 

 

 

Назад