Обединена Англоренска декларация и споразумение

срещу Германия, септември 1939-та

 

 

Правителствата на Обединеното Кралство и Франция тържествено и публично заявяват, че са принудени да поведат враждебни действия с твърдото желание да щадят цивилното население и да запазят по всички възможни начини тези паметници на човешките постижения, които се съхраняват във всички цивилизовани държави.

В този дух те приветстват с дълбоко задоволство апела на президента Рузвелт по въпроса за бомбардирането от въздуха. Напълно симпатизирайки на хуманните чувства, вдъхновили този апел, те му отговарят с подобни изрази.

Всъщност те изпратиха, преди известно време, изрични инструкции до командващите техните въоръжени сили, забраняващи бомбардирането, било то от въздуха, от морето или от артилерия на сушата, на всичко освен строго военни обекти в най-тесния смисъл на думата.

Бомбардирането от артилерия на сушата ще изключва цели, които нямат строго дефинирана военна важност, особено големи застроени площи, разположени извън зоната на военните действия. Те, освен това, ще предприемат всички усилия да избегнат разрушението на места или сгради, които са ценни за цивилизацията.

Що се отнася до използването на военно-морските сили, включително подводниците, двете правителства ще се придържат стриктно към правилата записани в Протокола от 1936-та, който беше приет от почти всички цивилизовани нации.

Накрая, двете съюзни правителства потвърждават своето намерение да спазват правилата на Женевския Протокол от 1925-та, забраняващ използването на задушливи или отровни газове и бактериологични оръжия. Към германското правителство ще бъде отправено запитване, дали са готови да дадат същите уверения.

Разбира се, в случай че врагът не спази някое от ограниченията, които правителствата на Обединеното Кралство и Франция налагат върху операциите на своите армии, тези правителства си запазват правото да предприемат всички действия, които смятат за подходящи.